Een afspraak maken en...

Een behandeling of een aanpak en een beleid?

Acute klachten: consult van minimum 20 minuten, je kan een terugbetaling van het ziekenfonds krijgen als je een doktersvoorschrift hebt. Vergeet het niet mee te brengen bij het eerste bezoek of in ieder geval zo vlug mogelijk. Meestal betreft het dan meerdere sessies per week. Kinesitherapie wordt volgens RIZIV-tarieven aangerekend. We hebben ook een herkenning als osteopaat. Voor Nederlandse patiënten hebben we een Ribiz herkenning.

Chronische klachten: hier kan je kiezen tussen een consult van minimum 20 minuten zoals bij acuut of een consult van een uur (= 20 minuten kineconsult met terugbetaling RIZIV + 40 minuten bijkomend consult). Gaat het om een eerste kennismaking dan opteren we voor een 60-minuten consult. Dat geeft de mogelijkheid om de nodige tests en onderzoeken uit te voeren en samen de beste aanpak te bepalen.

Daarna kan je kiezen: blijf je in het 1u-systeem (1x per week,  minder transport en we kunnen dieper werken want er dient iets geleerd te worden) of je kiest voor het Riziv-consult en komt meerdere keren per week.

In ieder geval kan je op elk moment omschakelen van het ene systeem naar het andere mits dit tijdig te bespreken. Tijdens het eerste consult wordt dat alles duidelijk uitgelegd en kan je jouw opmerkingen geven.

Belangrijk: we werken volgens het principe van een gesloten traject, d.w.z. bij het opmaken van een behandelplan bepalen we samen welke resultaten we willen (of kunnen) bereiken en hoeveel keer je daarvoor vermoedelijk moet komen. Je beslist zelf en komt nooit meer dan nodig. Ook wordt er regelmatig een evaluatie gemaakt van het behandelplan (is het haalbaar, wat zijn de resultaten,...) en kan het aangepast worden.

Je weet dus op elk moment waar je aan toe bent.

Gaat het om een eerste afspraak?

Dan willen we graag het volgende weten:

• uw naam + telefoonnummer
• over welke klacht het gaat
• of die klacht recent is ontstaan, of reeds langer (meer dan 6 weken)
• wie u eventueel verwezen heeft

Bij telefonische afspraak: hou een briefje klaar met deze gegevens zodat we het snel kunnen overlopen.  Ook kan je een afspraak maken (naam en telefoonnummer opgeven) en je bezorgt ons alle gegevens via  het intakeformulier dat je hier onderaan vindt of je stuurt ons daarna een e-mail en wij retourneren het intakeformulier. 

Wat meebrengen op een eerste afspraak?

• de doktersverwijzing (als je er een hebt)

• ziekenfondsgegevens, klevertje, privé-verzekering, verzekering arbeidsongevallen,…

• RX-foto’s, verslagen e.a.

• het INTAKE-formulier, graag zo volledig mogelijk ingevuld. Je mag het ons ook vooraf e-mailen. Het intake-formulier helpt ons om snel een beeld te krijgen van de problematiek en eventueel het traject dat je reeds hebt afgelegd zodat er tijdens het eerste consult meer tijd is om dieper in te gaan op uw klacht. 

In de praktijk

We maken graag voldoende tijd voor u vrij. We trachten er steeds voor te zorgen dat we op het afgesproken uur starten zodat u niet hoeft te wachten. Er is zo goed als altijd parking vlakbij.

Je kan onverwacht niet komen

We regelen de afspraken zo dat ieders consult op het afgesproken uur kan beginnen. Dat doen we uit respect en omdat we weten dat tijd voor iedereen kostbaar is. Vandaar dat we vragen om ons zo snel mogelijk te verwittigen indien je een afspraak niet kan nakomen, telefonisch en zeker 24 uur vooraf. Voor langere consulten is dat 48 uur vooraf. Afspraken die niet tijdig worden afgebeld worden aangerekend. Dit consult wordt niet door het ziekenfonds terugbetaald (wettelijke regeling).

Betalingen

Er zijn verschillende mogelijkheden: je betaalt contant of je betaalt per overschrijving. Bij contante betaling of Bancontact krijg je onmiddellijk de formulieren voor het ziekenfonds, bij overschrijving sturen we je de formulieren op zodra de betaling op onze rekening komt. 

Tijdens het voorlaatste consult (b.v. consult 8 bij een voorschrift van 9) zullen we je het bedrag meedelen dat je kan betalen bij het laatste consult of we geven je de rekening zodat je het bedrag kan overschrijven.

Wanneer je een langere periode komt, bv. er werden 30 consulten voorgeschreven door de arts, dan vragen we om per 10 consulten af te rekenen. Je krijgt dan telkens de groene formulieren voor het ziekenfonds zodat je onmiddellijk de tussenkomst van het RIZIV uitbetaald kan krijgen.

Om de administratie zo beperkt mogelijk te houden (zodat we al onze tijd kunnen besteden aan jouw herstel) vragen we om een correcte betaling. Bij niet-tijdige betalingen worden de herinnerings- en eventuele aanmaningskosten aangerekend. Een extern secretariaat neemt dan die taken van ons over. Alle communicatie verloopt daarna via jan@yesbody.be

Mocht u vragen hebben of opmerkingen in verband met de rekening, dan kan je dat altijd en zonder schroom vragen. 

Terugbetalingen 

We zijn erkend voor kinesitherapie door het RIZIV onder nummer 1 5 02979 63 522. De voorwaarden voor terugbetaling worden door het RIZIV vastgelegd in de nomenclatuur.

Attest voor het ziekenfonds

Vraag ons niet om onjuiste gegevens te vermelden zoals een andere naam of een andere datum. We kunnen en willen geen valse attesten opmaken en hopen dat je daar begrip kunt voor opbrengen.

Evaluaties en klachten

We doen ons uiterste best om een kwalitatieve zorg aan te bieden. Toch kan het zijn dat je niet helemaal tevreden bent of dat je vragen hebt over de manier waarop we werken.

In de centrale ruimte is er een EVALUATIE-formulier beschikbaar.

We stellen het zeer op prijs mocht je ons jouw mening geven. Heb je vragen of opmerkingen dan kan je deze opschrijven en het formulier afgeven of in de brievenbus stoppen. Je kan ons ook gewoon aanspreken, we kijken dan wanneer we eens rustig kunnen samen zitten om het probleem uit te klaren.

Wees niet verlegen, het is je volste recht en zo kunnen we de samenwerking nog beter maken. 

Verslag

Tijdens de duur van je begeleiding houden we indien nodig contact met je verwijzende arts om hem of haar op de hoogte te brengen van de aanpak, de besproken doelen en het verloop. Dat kan telefonisch zijn of door middel van een schriftelijk verslag. Heb je hier bezwaar tegen dan kan je ons vragen om dat niet te doen.

Tot slot

Heb je vragen en/of opmerkingen over de aanpak of andere zaken, dan stellen wij het op prijs als je dit bij ons aangeeft. Aarzel bij klachten niet om contact op te nemen. We staan open om je klacht te bespreken en om samen een oplossing te zoeken.

 

© 2021 – Jan b Eyskens