DOWNLOAD ARTIKELS

Hier kan je een aantal artikels downloaden die we hebben geschreven of mee helpen schrijven.

Een recentere lijst op https://www.yesbody.be/downloads/

DE BEHANDELING VAN CVS IN DE EERSTE LIJN

Uitdaging of verplicht nummer?

T. DECLERCQ, H. STUER, S. HEYTENS, S. BLANCKE, R. ROGIERS, J. EYSKENS

Verschenen in: Huisarts Nu december 2010; 39(10)PDF icon _huisarts_nu_dec_2010_cvs_uza_uz.pdf

artikel2

ACTIEVE SPIERTRAINING VERSUS RELAXATIE VOOR CHRONISCHJE NEKKLACHTEN

Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial.

Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J. 

Verschenen in BMJ 2003;327:475-9.

Duiding voor het tijdschrift van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV):  J. Eyskens

Minerva september 2004, volume 3, nummer 7

PDF icon _de bijsluiter.pdf

OP ZOEK NAAR EEN RATIONELE REVALIDATIE VAN LANGDURIG VERMOEIDE PATIENTEN.

Jan B Eyskens, Lic. Kinesitherapie en Motorische Revalidatie, Bewegingsconsulent.

Verschenen in FYSISCHE THERAPIE 3/2000. 

De titel stelt het al... Dit waren de eerste stappen op weg naar een gefundeerde aanpak.

PDF icon _artikel_moe.pdf

OP ZOEK NAAR EEN CONSENSUS MODEL VOOR DE AANPAK VAN RUGPIJN

Jan B. Eyskens, Lic. Kinesitherapie en Motorische Revalidatie, Bewegingsconsulent.

Verschenen in FYSISCHE THERAPIE 1/2000

Ook nu stelt de titel het al. Het is de uitwerking van wat op deze en andere sites staat over de aanpak van lokale problematiek.

PDF icon _artikel_rug.pdf

 

© 2021 – Jan b Eyskens