WHIPLASH

Whiplash, ook wel omschreven als acute 'nekverstuiking'

Whiplash wordt veroorzaakt door plotse snelle veranderingen van snelheid (= versnellingen) van het hoofd. Deze versnellingen worden meestal geproduceerd bij de impact van auto-ongevallen. Ook ongevallen bij duiken en paardrijden kunnen nekverstuiking veroorzaken. Doch ze verschillen van Whiplash door het ontbreken van de deceleratie fase die typisch is voor kop-staart aanrijdingen. Deze geven een specifieke verlenging van de halswervelzuil. Zeg dus niet whiplash tegen ieder nekaccident.

Klachten

Bij de meeste gevallen van nekverstuiking zijn er slechts weke delen-letsels.

(weke delen = als er op RX geen afwijkingen worden gevonden - breuken, barsten, - spreekt men over een letsel van weke delen, het betreft dan voornamelijk spieren, gewrichtsbanden, pezen, )

De symptomen kunnen sterk verschillen en gaan van nekpijn, stramheid en gevoeligheid tot neurologische klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn, geheugen- en concentratiestoornissen, afgenomen gehoor. De ernst van het letsel is afhankelijk van de kracht van de botsing, de stand van je hoofd op het moment van de aanrijding, het al dan niet voorbereid zijn van je spieren, de toestand van je weke delenweefsels voor het ongeval. Ook cultuurverschillen spelen een rol, het land waar de aanrijding zich heeft voorgedaan, de structuur van het verzekeringsstelsel...

De aanwezigheid van klachten is dus persoonsgebonden. Onbewust én onderbewust. Soms manifesteren de klachten zich onmiddellijk na het ongeval. In de andere gevallen treden klachten pas op na enkele maanden of na een jaar.

Aanpak

Bescherming

Wanneer de whiplash ernstig is zullen we je meestal aanraden om de eerste dagen een halskraag te dragen om de beweeglijkheid te beperken en zo de pijn te verminderen (langer is meestal tegenaangewezen). Het is belangrijk dat je de kraag afdoet zodra toegelaten door je arts en dit om spieratrofie en propioceptieverlies te voorkomen. Belangrijk is om zo nu en dan eventjes te liggen en om zorgvuldig de antigifoefeningen uit te voeren die we je zullen aanleren. Zoals bij lagerugklachten is platte bedrust een tegenaanwijzing. 

(atrofie = teruggang in de voedingstoestand van organen, waardoor deze verkleinen of verschrompelen)

(proprius = eigen, met proprioceptie bedoelt men dat men prikkels ontvangt die teweeggebracht worden door sensoren die liggen in de weefsels van het motorisch apparaat zelf. Hierdoor wordt het besturen van het lichaam mogelijk.)

... en snel weer aan de slag

Zo snel als mogelijk word je geleerd doorvoeld aan veilig te bewegen om de nekspieren te ontlasten en om klachten te voorkomen.

Referenties

www.kngf.nl

 

© 2021 – Jan b Eyskens