CENTRAAL: VERALGEMEEND?

Ook wel veralgemeende (lichamelijke) klachten genoemd.

Veralgemeende klachten zijn vaak subjectief en moeilijk te begrijpen. Voor een goed begrip: we houden niet van de term Lichamelijk Onverklaarde Klachten (LOK). Zijn deze misschien vandaag niet te begrijpen vanuit de hardware, vanuit de software zijn ze dat minstens al voor een groot deel wel. Hoe we bewegen is vaak een probleem dat niet objectief kan worden 'vastgesteld'. Of toch wel?

Syndroom?

Wanneer klachten van vermoeidheid of pijn blijven aanhouden en men vindt na grondig onderzoek geen oorzaak, dan zal men die klachten als 'syndroom' benoemen. Daarmee geeft men aan dat de combinatie van ziekteverschijnselen als een geheel kan worden opgevat. Naargelang de meest karakteristieke klachten spreekt men over het Fibromyalgie-, het Spasmofilie-, en CVS of chronisch vermoeidheidssyndroom (vroeger ook M.E. - Engelse term CFS - genoemd).

De klachten als syndroom benoemen wil niet zeggen dat zij niet au serieux genomen worden of dat zij als psychisch beschouwd worden. De klachten zijn reëel en oorzaak van veel lijden. Omdat deze aandoeningen tot voor kort vrij onbekend waren, was er dikwijls onbegrip bij familie of op het werk. Gelukkig komt daar nu verandering in. Bij veralgemeende, aanhoudende klachten is er niet alleen de pijn maar dikwijls zijn er ook negatieve gevolgen voor het functioneren. Je kan niet meer wat je vroeger kon of zo graag deed. Soms kan je niet meer (of maar deeltijds) gaan werken en komen er financiële beslommeringen bij. Vandaar dat de kans bestaat om in een spiraal te raken van negatieve gedachten met het risico op depressie.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Uit onderzoek blijkt dat een multimodale begeleiding heel wat verlichting kan brengen en de meeste kansen biedt om zo goed mogelijk te blijven functioneren. Met multimodaal geeft men aan dat de begeleiding tegelijk op verschillende vlakken loopt: op het fysieke vlak (er is pijn en functievermindering), op 'psychisch' vlak (de klachten - dikwijls ook slaapstoornissen - werken in op het gemoed, negatieve gedachten zullen op hun beurt de fysiologie beinvloeden) en op het sociaal vlak.

Chronische aandoeningen zijn niet alleen voor de patiënt zwaar om dragen, ook de omgeving ervaart beperkingen en weet dikwijls niet hoe om te gaan met de situatie, het is dus belangrijk dat ook zij betrokken worden. De (multimodale) begeleiding gebeurt door een interdisciplinair team (huisarts, internist, psychiater / psycholoog) en een bewegingsconsulent.

Zie voor de specifieke mogelijkheden die we je als bewegingsconsulent kunnen aanbieden www.doorvoeldbewegen.be.

(Discipline = vakgebied)

Diogenes: het 'lijf' van de Griekse filosofie

Diogense van Sinope, kortweg Diogenes (404 v.Chr. - 323 v.Chr.) was een filosoof uit de school der cynici. Voor een betrouwbare bron: Kritiek van de cynische rede van Peter Sloterdijk. Wij gaven zijn naam aan een meetsysteem om de 'subjectieve klachten' (zijn ze voor de patiënt dan niet objectief?) te... objectiveren. ​

Aan de hand van 130 objectieve klinische tekens brengen wij de typische wijze in kaart hoe er bewogen wordt door de patiënt. We hebben deze diverse tekens een 'gewicht' gegeven en een logica ontwikkeld zodat er cijfers kunnen worden naar voor gebracht die iets zeggen over dit 'onbewuste' functioneren. We hebben 55 minuten nodig voor de metingen en ongeveer evenveel tijd om tot verslaglegging te komen. 

Hoe we bewegen wordt onder- én vòòrbewust geregeld.  Om de wijze van bewegen te wijzigen dient een leerproces te worden opgestart. Enkel op die wijze kan het betreffende 'hoe', je kan het ook de gewoonte noemen, worden beïnvloed. Voor meer info verwijzen wij, naast zijn andere geschriften, naar 'De geboren aanpasser' van Theo Mulder en naar 'The Mind’s Best Trick: How We Experience Conscious Will' van Daniel M. Wegner. Dit laatste werk kan je hier downloaden. The Mind’s Best Trick - Wegner.pdf

Je kan het vreemd vinden van op een site van 'medische' klachten iets over 'filosofie'. Recent kwam het boek uit van Harm van der Gaag: Wie het NIET weet mag het zeggen. Ik beveel het boek aan eenieder aan. Je kan het boek ook lezen door het woord DENKEN te veranderen in BEWEGEN. De parallel tussen de aanpak van aanhoudende zogezegd 'mentale / psychische' problemen en van fysieke klachten kent een groot parallel. Neem de som op de proef. Durf het dus eens omkeren en voelen dat een andere wijze van denken/bewegen je misschien beter uitkomt. Een wijze die je beter past. Better fit. Met 'The survival of the fittest' bedoelde Darwin iets anders dan 'de openingsuren van de fitness'. Een vraag hoeft niet steeds een onmiddellijk antwoord, een lichamelijke klacht niet steeds een onmiddellijke oplossing.

 

© 2021 – Jan b Eyskens