Parkinson

Parkinson, James Parkinson

De ziekte van Parkinson werd genoemd naar de Engelse arts James Parkinson (1755 - 1824) die voor het eerst de ziekte beschreef. 

Wij kennen de ziekte van Parkinson als een langzame neurologische aandoening waarbij er moeilijkheden optreden bij het uitvoeren van bewegingen. Vaak zijn er problemen met het starten van bewegingen, aanwezigheid van lichamelijke stijfheid, bewegingen die trager verlopen, en of beide ledematen die rillen. In een latere fase kunnen verwarring, stemmingsstoornissen en/of dementie zich voordoen. 

Het is juist door de problematiek van 'starten van een beweging' dat we inzicht kregen over dit specifieke proces. Gezien we veel hebben geleerd uit deze bewegingsstoornis (Parkinson is de best bestudeerde bewegingsstoornis) hebben we deze kennis ook kunnen gebruiken bij vele andere aan beweging gerelateerde functiestoornissen (CVS, fibromyalgie,...).

Klachten

In het gewone dagelijkse leven word je als parkinson-patiënt geconfronteerd met heel wat problemen doordat bewegingen moeilijk verlopen. Zo wordt het uitvoeren van complexe bewegingen, bv. recht staan vanuit je stoel of in je bed gaan liggen, een hele klus. Jezelf verzorgen, bv. je aankleden, je wassen, en het uitvoeren van huishoudelijke taken, vraagt bijzondere aandacht. Ook stappen moet voorzichtiger gebeuren want het uitvoeren van twee taken te gelijk zorgt soms voor problemen.

Aanpak

We stelden onze aanpak op na een werkbezoek aan de dienst Neurologie aan de Universiteit van Marburg te Duitsland in 2004. Prof. Dr. W.H. Oertel is een deskundige op gebied van revalidatie van parkinson-patienten.

Deze basisaanpak wordt op maat aangepast aan de mogelijkheden en doelen van de patiënt. Om dit te realiseren trachten we de zelfstandigheid en de veiligheid van de patiënt zo goed mogelijk te bewaren en/of te verbeteren. 

Onze aanpak is opgebouwd uit volgende aspecten:

• Lichaamshouding

Als parkinson-patiënt heb je een voorovergebogen lichaamshouding. In de eerste plaats wordt gewerkt aan deze lichaamshouding, secundair wordt er gewerkt op de romprotaties. Hiervoor worden heel gerichte oefeningen aangeleerd. 

• Complexe bewegingen/transfers

Complexe bewegingen zoals recht komen uit je stoel, in je bed gaan liggen worden specifiek ingeoefend dmv cognitieve bewegingsstrategieën. Dit is een techniek om op een andere manier hetzelfde doel te bereiken.

• Stappen en evenwicht

Ter bevorderen van het stappen wordt het programma aangevuld met het leren uitvoeren van dubbeltaken (twee dingen tegelijk uitvoeren). Bedoeling is om de eerste taak (hier de oprichting) te automatiseren door er progressief een tweede aan toe te voegen. Dit kunnen visuele of cognitieve taken zijn (bv rekentaken). In de Bewegingspraktijk te Wilrijk is een specifieke opstelling aanwezig van onder andere video- en audio-apparatuur in combinatie met een 'wandel / loopband' om deze training optimaal te laten verlopen. Meer info in Body in Peace. Omdat parkinson-patiënten meer kans hebben om te vallen, word een veilige manier van vallen aangeleerd. 

• Cognitieve problemen 

Om te leren omgaan met cognitieve problemen zoals verwarring, depressie en angsten wordt Mindfulness Based Stress Reduction aangeleerd.

Referenties

www.kngf.nl.

We bezochten in 2003 de dienst 'Parkinson / Neurologie' van Prof. W. H. Oertel, Univ. Marburg, Duitsland. Deze geldt als een wereldautoriteit op het vlak van de behandeling en de aanpak van Parkinson' ziekte.

 

© 2021 – Jan b Eyskens