OVERGEWICHT

Bewegen in aandacht bij overgewicht

Overgewicht is een complexe, chronische aandoening. Het behandeldoel richt zich, naast de vermindering van risicofactoren, op het langdurig handhaven van een andere, gezondere leefstijl. 

Verantwoorde voedingsadviezen en extra lichamelijke activiteiten (doch enkel als welgevormd) zorgen voor gewichtsverlies en het behouden van het lagere gewicht. Soms komt het er op aan om het gewicht niet verder te laten stijgen.

Zonder motivatie, en dat niet alleen bij de start, is de kans op een succes klein. 

Concreet komt het er op neer een wijze van bewegen te vinden die eerder energie haalt uit vetten dan uit suikers / koolhydraten. En dat is nu precies het verschil tussen Type 1 en Type 2 spiercellen.

Bewegen in aandacht

Meer bewegen bij overgewicht vraagt om een specifieke aanpak. Enerzijds is er het grotere risico op overbelasting van spieren en gewrichten. Anderzijds kunnen psychosociale problemen, mede door stigmatisatie en discriminatie, een negatief zelfbeeld en een zekere 'vervreemding' van het eigen lichaam bestendigen.

Doel van het programma

• het langzaam opbouwen van een betere conditie en het verminderen van de risicofactoren

• het corrigeren van ongewenste houdingen en bewegingen die tot overbelasting (en dus pijn of beperking) kunnen leiden

• het leren 'voelen' van de gewenste, gecoordineerde houding en beweging, van het eigen lichaam als een geheel,...

• het herstellen van de balansmechanismen

• het stimuleren van zelfwaardering en van een beter zelfbeeld

• het motiveren tot een blijvende, actievere bewegings(leef)stijl

Drie gelijktijdige stappen

•  Leren 'stoppen' 

Dit kan door middel van het Mindfulness Based Stress Reduction programma (of Aandachtstraining, Kabat-Zinn): leren leven in het nu, zonder te oordelen.

•  Bewegen in 'closed-loop' 

Pas als men kan stoppen met het opstarten van de gebruikelijke - en door de persoon als normaal ervaren beweging -, is men in staat om te leren gecoördineerd bewegen, dit vanuit een gebalanceerde, niet verkrampte houding. We steunen hiervoor op de 'closed -loop theorieën uit de bewegingswetenschappen. De doorvoelde inhibitie-ervaring van de patiënt en zijn ervaren vermogen tot het richten van zijn handelingen worden als ankerpunt gebruikt voor verdere gedragsverandering. Hoe bewegen is hier centraal. het zal namelijk bepalen of je vetten dan wel koolhydraten zal verbranden tijdens het bewegen doch ook wat je zal eten na je beweegsessies. Wat en hoeveel je dan zal eten. 

•  Blijven doen

Een bewegingsprogramma maakt pas kans om te worden volgehouden als de patient kan 'stoppen' en kan gecoördineerd bewegen. We gebruiken onze ervaring van het werken met schema's uit de GET (Graded Excercise / Exposure therapy zoals gegeven bij CVS, Fibromyalgie,...) om samen met de cursist een schema op te stellen met haalbare doelen. En ja, steeds op basis van de études van DoorvoeldBewegen, zij leren je juist om Type 1 spiercellen, die die juist draaien op vetverbranding, als 'default' instelling te gebruiken.

Individuele intake

Volgende tests worden afgenomen ter inventarisatie en evaluatie. Dit bij aanvang, tijdens en na het programma. 

Antropometrie (BMI, omtrekmetingen, vetplooimeting), Musculoskeletaal (Timed Loaded Standing, ratioberekening houding / beweging), conditie (fietstest voor conditie en 24 uur later idem voor recuperatie), Dualtask-evaluatie (oprichting en gaan zijn niet noodzakelijk geautomatiseerd).

Volgende schalen (voor zover ze niet door de behandelende arts, psycholoog of diëtist worden uitgevoerd) worden afgenomen: Beck-schaal voor depressie, Tampa-schaal voor kinesiofobie, PSQI ter evaluatie van de slaapkwaliteit en een Mindful Attention and Awareness schaal.

Alle data worden samengebracht, zijn steeds beschikbaar ter evaluatie en zullen worden verwerkt voor publicatie.

Inclusie - Exclusie

Na intake en evaluatie wordt samen met de huisarts beslist of de patiënt voldoende gemotiveerd is om het behandelplan te doen slagen. Er zijn een aantal criteria waaronder een BMI > 25.

Ondersteuning en lotgenotencontact

Het programma wordt best gestart met een 'buddy'. Die kan als aanspreek(bel)punt dienen bij moeilijke momenten (je staat voor de ijskast en... Het pak koeken is nog niet open...). Het onderdeel 'closed loop' bewegen wordt dan ook per twee uitgevoerd. Je kan dan, als je daar voor kiest, elkaar los van de cursus ontmoeten en 'oefenen'. Niet oefenen dus, want je best doen is niet bevorderlijk als je je doel wil bereiken. 

Tijdens de diverse fases van het programma is overleg met de behandelende arts, psycholoog en/of diëtist mogelijk.

 

© 2021 – Jan b Eyskens